Η ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΘΑ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ;

Όχι. Τα αντιβιοτικά λειτουργούν διαφορετικά από τα ναρκωτικά. Ένας πρηκλήαρ που παίρνει αντιβιοτικά κατόπιν συνταγής γιατρού θα πρέπει να ενημερώσει οπωσδήποτε το Διευθυντή του Πρόσεσινγκ, όμως αυτό δεν θα τον εμποδίσει να δεχθεί ώντιτινγκ. Πολλοί άνθρωποι εκφράζουν την άποψη ότι τα αντιβιοτικά δρουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, όταν ταυτόχρονα λαμβάνουν ώντιτινγκ.