ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΗΚΛΗΑΡ ΚΑΙ ΩΝΤΙΤΟΡ;

Έναςπρηκλήαρ είναι κάποιος που λαμβάνει ώντιτινγκ Σαηεντολογίας ή Διανοητικής, στο δρόμο για να γίνει Κλήαρ. Με το ώντιτινγκ ένας πρηκλήαρ ανακαλύπτει περισσότερα για τον εαυτό του και τη ζωή.

Έναςώντιτορείναι ένα εκπαιδευμένο άτομο που πληροί τις προϋποθέσεις για να βελτιώνει άτομα μέσω της συμβούλευσης της Σαηεντολογίας. Ώντιτορ ορίζεται ως «αυτός που ακούει», από το λατινικό audire, που σημαίνει «να ακούς». Ένας ώντιτορ εφαρμόζει στους πρηκλήαρ στάνταρ τεχνολογία της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας, για να τους βοηθήσει να εντοπίσουν περιοχές πνευματικής καταπόνησης, να ανακαλύψουν διάφορα πράγματα για τους εαυτούς τους και να βελτιώσουν την κατάστασή τους.