ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΤΟ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ;

Η Σαηεντολογία δεν έχει κάποια αρμοδιότητα για τη θεραπεία ασθενειών, με οποιαδήποτε παραδοσιακή έννοια μπορεί να έχει η λέξη «θεραπεία». Το ώντιτινγκ δε γίνεται με σκοπό να θεραπεύσει το σώμα ή οτιδήποτε που αφορά το σώμα, ενώ επίσης ούτε το Ηλεκτρόμετρο δε θεραπεύει τίποτα. Ωστόσο, στη διαδικασία του να γίνεται κάποιος πιο ευτυχισμένος, πιο ικανός και να αποκτά όλο και περισσότερη επίγνωση ως πνευματικό ον με το ώντιτινγκ, οι ασθένειες που προέρχονται από ψυχοσωματικά αίτια, (δηλαδή ασθένειες που προκαλούνται από την ψυχή), συχνά εξαφανίζονται.