ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΤΕΙ (ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ) ΣΤΟ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ;

Εξωτερίκευση είναι η κατάσταση του θήταν, του ίδιου δηλαδή του ατόμου, όταν βρίσκεται έξω από το σώμα του με ή χωρίς πλήρη αίσθηση, αλλά διατηρώντας ακόμη την ικανότητα να ελέγχει και να χειρίζεται το σώμα του.   

Η εξωτερίκευση είναι προσωπικό ζήτημα για το κάθε άτομο. Είναι γνωστό ότι πολλοί Σαηεντολόγοι έχουν εξωτερικευτεί, έτσι δε θα είναι περίεργο εάν συμβεί σε κάποιον κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του ώντιτινγκ. 

 Όταν ένα άτομο εξωτερικεύεται, αποκτά τη βεβαιότητα ότι είναι ο εαυτός του, ένα πνευματικό ον, και όχι το σώμα του.