ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΑΡ;

Κλήαρ είναι η ονομασία μιας συγκεκριμένης κατάστασης η οποία επιτυγχάνεται μέσα από το ώντιτινγκ και περιγράφει ένα ον το οποίο δε διαθέτει πια την αντιδραστική του διάνοια, την κρυφή πηγή της παράλογης συμπεριφοράς. των αβάσιμων φόβων, των αναστατώσεων και ανασφαλειών. Χωρίς την αντιδραστική διάνοια, τα άτομα επανακτούν τη βασική τους προσωπικότητα, την αυτοβουλία και, κατ' ουσία, γίνονται πολύ, πολύ περισσότερο ο εαυτός τους.

Δεν υπάρχει γραπτό στον πολιτισμό μας που να περιγράφει κάποια κατάσταση παρόμοια με την κατάσταση του Κλήαρ. Είναι ένας στόχος που ο Άνθρωπος ονειρευόταν να επιτύχει για περισσότερα από 2.500 χρόνια, αλλά η κατάσταση του Κλήαρ είναι πολύ πιο πάνω από οτιδήποτε είχε ποτέ συλλάβει κάποιος προηγουμένως. Πράγματι, το να μπορεί κάποιος να γίνει κάτι πολύ υψηλότερο και καλύτερο από ένα ανθρώπινο ον, προσωπικά και σε μία μόνο διάρκεια ζωής, είναι μια εντελώς καινούργια έννοια. 

Η κατάσταση του Κλήαρ υπάρχει στις μέρες μας και μπορούν να την πετύχουν όλοι οι άνθρωποι. Χιλιάδες και χιλιάδες Σαηεντολόγοι σε όλο τον κόσμο είναι Κλήαρ και ακόμη περισσότεροι επιτυγχάνουν αυτήν την κατάσταση μέρα με τη μέρα.