Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Τα βασικά του ώντιτινγκ ουδέποτε άλλαξαν, αλλά υπήρχαν σημαντικές πρόοδοι και βελτιώσεις, καθώς ο Λ. Ρον Χάμπαρντ συνέχιζε την έρευνά του και την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ώντιτινγκ της Σαηεντολογίας. Όλη η τεχνολογία του είναι τώρα διαθέσιμη και παρουσιάζεται με την ακριβή αλληλουχία των βαθμιδωτών βημάτων με τα οποία θα πρέπει να παραδοθεί.