ΠΟΙΑ ΟΦΕΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ;

Η Σαηεντολογία επιλύει τα προβλήματα του Ανθρώπου αντιμετωπίζοντας τις πνευματικές δυσκολίες που διαιωνίζουν αυτά τα προβλήματα. Καθώς οι δυσκολίες αυτές απομακρύνονται, αποκτά κανείς την ικανότητα να επικοινωνεί, το οποίο με τη σειρά του βελτιώνει την ικανότητά του να έχει πιο ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις. Το άτομο απελευθερώνεται από το άγχος και ανακαλύπτει καινούριες απολαύσεις στη ζωή. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι ένας Σαηεντολόγος κατανοεί την πνευματική διάσταση του εαυτού του, ανακαλύπτει τις πραγματικές του δυνατότητες και ανακτά τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής ως πνευματικό ον.