ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΝΕΑ ΜΕΛΗ;

Ναι. Οι Σαηεντολόγοι γνωστοποιούν ευρέως τις πρακτικές και τις αρχές της Σαηεντολογίας, επειδή θέλουν και άλλοι άνθρωποι να απολαύσουν τα ίδια οφέλη που έχουν βιώσει οι ίδιοι. Η Εκκλησία θέλει περισσότερα άτομα να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα έργα του Λ. Ρον Χάμπαρντ και αυτό είναι κάτι που το προωθεί δραστήρια.