ΓΙΑΤΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ;

Η Σαηεντολογία αναμφίβολα πληροί τα τρία κριτήρια που ακολουθούνται συνήθως από λόγιους σε όλο τον κόσμο για να καθορίσουν τη θρησκευτικότητα: (1) πίστη σε κάποια Υπέρτατη Πραγματικότητα, όπως η Θεμελιώδης ή αιώνια αλήθεια που υπερβαίνει το εδώ και τώρα των εγκοσμίων, (2) θρησκευτικές πρακτικές που κατευθύνονται προς την κατανόηση, την επίτευξη ή την επικοινωνία με αυτή την Υπέρτατη πραγματικότητα και (3) μια κοινότητα πιστών που ενώνονται όλοι μαζί για τη συνέχιση αυτής της Υπέρτατης Πραγματικότητας. 

Η άποψη της Σαηεντολογίας για μια Υπέρτατη Πραγματικότητα που ξεπερνά τον υλικό κόσμο περιλαμβάνει τις έννοιες του θήταν και των δυναμικών που περιλαμβάνουν τον πνευματικό κόσμο (το Έβδομο Δυναμικό) και το Υπέρτατο Ον (το όγδοο Δυναμικό). Το δεύτερο στοιχείο μπορεί να βρεθεί στις τελετές της Σαηεντολογίας όπως: η ονοματοδοσία, ο γάμος και οι νεκρώσιμες τελετές, αλλά κυρίως στις θρησκευτικές υπηρεσίες του ώντιτινγκ και της εκπαίδευσης μέσω των οποίων οι Σαηεντολόγοι αυξάνουν την πνευματική τους επίγνωση και επιτυγχάνουν μια

κατανόηση τόσο του πνευματικού κόσμου όσο και του Υπέρτατου Όντος. Όσον αφορά το τρίτο στοιχείο, μια πολύ ζωτική κοινότητα πιστών μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε Εκκλησία της Σαηεντολογίας σχεδόν σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Η Σαηεντολογία είναι συνεπώς μια θρησκεία με την πιο παραδοσιακή έννοια του όρου. Η Σαηεντολογία βοηθάει τον άνθρωπο να αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση της δικής του πνευματικής φύσης και των άλλων γύρω του και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη επίγνωση του Θεού.

Η Σαηεντολογία μεταφέρει μια θρησκευτική παράδοση δέκα χιλιάδων χρόνων και αγκαλιάζει αλήθειες που βρίσκονται στις παλαιότερες ιερές γραφές των Βέδας του Ινδουισμού και τη σοφία του Βουδισμού. 

Η Σαηεντολογία μοιράζεται από κοινού με όλες τις μεγάλες θρησκείες το όνειρο της ειρήνης στη Γη και τη σωτηρία για τον Άνθρωπο. Αυτό που είναι νέο σχετικά με τη Σαηεντολογία είναι ότι προσφέρει μια ακριβή διαδρομή για την επίτευξη πνευματικής βελτίωσης εδώ και τώρα και έναν τρόπο για να επιτευχθεί αυτό με απόλυτη βεβαιότητα.