ΓΙΑΤΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Η λέξη εκκλησία προέρχεται από τις λέξεις εκ και καλώ που σημαίνει «καλώ έξω» «συγκαλώ». Τρέχουσες σημασίες της λέξης μπορεί να είναι επίσης: «συγκέντρωση πιστών», «εκκλησιαστική εξουσία σε διάκριση από την κοσμική» και «το επάγγελμα του κληρικού, ο κλήρος».

Η λέξη εκκλησία δεν χρησιμοποιείται μόνο από χριστιανικές οργανώσεις. Υπήρχαν εκκλησίες δέκα χιλιάδες χρόνια πριν να υπάρξουν οι Χριστιανοί και ο Χριστιανισμός ο ίδιος ήταν μια εξέγερση κατά της επίσημης εκκλησίας. Στη σύγχρονη πρακτική, οι άνθρωποι μιλούν για τη Βουδιστική ή Μουσουλμανική εκκλησία, αναφερόμενοι γενικά σε όλο το σώμα των πιστών σε μια συγκεκριμένη θρησκευτική διδασκαλία.

Μια εκκλησία είναι μια κοινότητα πιστών που κατέχουν από κοινού ένα σύστημα καθαγιασμένων πεποιθήσεων και θρησκευτικών πρακτικών με τις οποίες προσπαθούν να ξεπεράσουν τα υπέρτατα προβλήματα της ζωής.

Στη δεκαετία του 1950, οι Σαηεντολόγοι αναγνώρισαν ότι η τεχνολογία του Λ. Ρον Χάμπαρντ και τα αποτελέσματά της είχαν να κάνουν άμεσα με την απελευθέρωση του ανθρώπινου πνεύματος και ότι η μεγαλύτερη πνευματική επίγνωση επιτυγχάνονταν πλέον επανειλημμένα. Δεν είχαν καμία αμφιβολία στο μυαλό τους ότι είχαν εμπλακεί σε μια θρησκευτική πρακτική. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, αποφάσισαν ότι έπρεπε να συσταθεί μια εκκλησία για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις πνευματικές τους ανάγκες. Στη συνέχεια η πρώτη εκκλησία της Σαηεντολογίας ιδρύθηκε το 1954.

Ως εκ τούτου, η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία και η χρήση της λέξης εκκλησία όταν αναφέρεται στη Σαηεντολογία είναι ορθή.