Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ;

Όχι. Είναι μια θρησκεία με την πληρέστερη έννοια του όρου.

Ο όρος «αίρεση», χρησιμοποιείται συνήθως υποτιμητικά για να δηλώσει μια μυστική ή κλειστή ομάδα με περιορισμένα μέλη και μυστηριώδη πιστεύω και πεποιθήσεις. Θρησκευτικοί μελετητές επισημαίνουν ότι ο όρος αυτός πλέον δεν έχει σχεδόν νόημα, δεδομένου ότι η σύγχρονη χρήση του αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη προκατάληψη εις βάρος όλων των θρησκειών. Για παράδειγμα, μια έκθεση της κυβέρνησης στο Βέλγιο ονόμασε τους Χασιδιστές, και ακόμα και τη Χριστιανική Ένωση Νέων ως «αιρέσεις». Το γαλλικό κοινοβούλιο περιέλαβε τους Βαπτιστές στον αντίστοιχο κατάλογό του.

Οι θρησκείες καταφέρνουν να εξαπλώνονται και να καθιερώνονται στο βαθμό που βοηθούν τους ανθρώπους στην πνευματική τους ζωή. Για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου, τα Κείμενα της Σαηεντολογίας είναι πλήρως κωδικοποιημένα, ευρέως δημοσιευμένα και διαθέσιμα στον καθένα. Επιπλέον, οι Εκκλησίες και οι μίσιον της Σαηεντολογίας είναι πάντα ανοιχτές για το κοινό.

Η Σαηεντολογία είναι μοναδική ως προς το ότι δεν επιβάλλει σε κανέναν να «πιστέψει» οτιδήποτε. Αντίθετα, η Σαηεντολογία υποστηρίζει ότι κάθε άτομο θα πρέπει να σκέφτεται για τον εαυτό του. Στη Σαηεντολογία, αυτό που είναι αληθινό για το άτομο, είναι μόνο αυτό που έχει παρατηρήσει προσωπικά και γνωρίζει ότι είναι αληθινό για το ίδιο. Η Σαηεντολογία δεν είναι αυταρχική, αλλά, αντίθετα, προσφέρει μια τεχνολογία που κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και στη συνέχεια να αποφασίσει κατά πόσον λειτουργεί γι’αυτόν.