ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΧΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Η εκπαίδευση στη Σαηεντολογία είναι μοναδική. Οι υπηρεσίες οργανώνονται γύρω από ένα «φύλλο προόδου», το οποίο παραθέτει την ύλη που πρόκειται να μελετηθεί, χωρισμένη σε τομείς, με τη θεωρία, τις πρακτικές αναθέσεις και τις ασκήσεις που θα οδηγήσουν στην τέλεια εκμάθηση του αντικειμένου. Οι πρακτικές αναθέσεις περιλαμβάνουν ασκήσεις για τέλεια εφαρμογή. Κάθε μαθητής προχωρά στο φύλλο προόδου με το δικό του ρυθμό. Κανείς δεν εμποδίζεται από το να προοδεύσει, ούτε πιέζεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Ένας εκπαιδευμένος Επόπτης του Μαθήματος είναι πάντοτε διαθέσιμος για να βοηθήσει το μαθητή, να τον παραπέμψει στα ακριβή υλικά, να απαντήσει στα ερωτήματά του και να εξασφαλίσει την εφαρμογή της στάνταρ Τεχνολογίας Μελέτης, ώστε ο μαθητής να έχει τα μέγιστα οφέλη από τη μελέτη.